Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2012

zawsze
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaretjiv retjiv
zawsze
To takie smutne... że dwoje ludzi może się kochać i z powodu jednej decyzji zaczynają tracić wszystko, co z takim trudem tworzyli.
— e.j. dickey " Inna kobieta"
Reposted fromsognito sognito
zawsze
Być z toba przez tydzień; dzień i noc razem, a potem mógłbym chyba umrzeć
— M. Hłasko
zawsze
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.


— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson
zawsze
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou
zawsze
życie to nie film, tu nikt o nikogo nie walczy
zawsze
1198 c240 500
Reposted fromWredotka Wredotka
zawsze
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
zawsze
zawsze
Reposted fromtwice twice
zawsze
‎Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu.
— Erich Segal (znalezione na "rzuć wszystko i chodź się całować!")
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
zawsze
4073 139a
Reposted frombendem bendem
zawsze
6440 23be 500
Edward Stachura, 18.08.1937 - 24.07.1979
"Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy."
Reposted fromIkuszka Ikuszka
zawsze

Po co szukać miłości skoro mamy do wyboru tyle alkoholu

Reposted fromlabellavita labellavita
zawsze
Nie pamiętam, kiedy się ostatni raz całowaliśmy, bo nikt nie wie, że ten właśnie pocałunek będzie ostatni. Człowiek myśli, że miłość będzie trwać wiecznie, ale tak nie jest
— Grey's Anatomy
Reposted fromojkomena ojkomena
zawsze
2384 63eb
Reposted fromMeneroth Meneroth
zawsze
PS kiedy żyję robię absurdalne błędy.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith
zawsze
Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swoich bliskich.
— łacińskie przysłowie
zawsze
 -Matylda, uspokój się, dasz sobie radę.-Wiem,że dam - wysunęła się zdecydowanie z objęć - wiem, że dam. Ale czasami pękam. Z jakiegoś głupiego żalu..
— Joanna Kruszewska- Awaria uczuć
Reposted frompiepszoty piepszoty
zawsze
1738 532d 500
Czas zatrzymuje się dla umarłych
Reposted frommaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl